เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการบูรณะปรับเปลี่ยนวางท่อประปาหมู่บ้านดอนอุโลก(เหนือ) หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคลี

1.แบบสรุปราคากลางและแบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 3.แบบแปลน
Share on Line
Share on Pinterest