เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำและส่วนที่ตื้นเขิน ร4 ซ.สุรรณ 3 ตามสภาพความเดือดร้อนของเกษตรกร ในพื้นที่กสิกรรม หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งคลี

ราคากลางโครงการขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำและส่วนที่ตื้นเขิน ร4 ซ.สุรรณ 3 ตามสภาพความเดือดร้อนของเกษตรกร ในพื้นที่กสิกรรม หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งคลี

Share on Line
Share on Pinterest