เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำและส่วนที่ตื้นเขิน ตามสภาพความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่กสิกรรม หมู่ที่ 2,8 ตำบลทุ่งคลี

ราคากลางโครงการขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำและส่วนที่ตื้นเขิน ตามสภาพความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่กสิกรรม หมู่ที่ 2,8 ตำบลทุ่งคลี

Share on Line
Share on Pinterest