เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางว้นพร้อมน้ำดื่น จำนวน 125 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางว้นพร้อมน้ำดื่น จำนวน 125 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest