เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี)

Share on Line
Share on Pinterest