เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ท ขนาด 1 x 2 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะะจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ท ขนาด 1 x 2 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะะจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest