เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกวัชพืช คลอง 1 ขวา 1 ขวา 1 ขวา หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกวัชพืช คลอง 1 ขวา 1 ขวา 1 ขวา หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest