เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกวัชพืชฯ จากแยกคลองหนองแห้ว เข้าพื้นทื่กสิกรรม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกวัชพืชฯ จากแยกคลองหนองแห้ว เข้าพื้นทื่กสิกรรม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest