เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกวัชพืชฯ จากคลอง ชป.1 ขวา 1 ขวา เข้าพื้นที่กสิกรรม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกวัชพืชฯ จากคลอง ชป.1 ขวา 1 ขวา เข้าพื้นที่กสิกรรม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest