เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำและส่วนที่ตื้นเขิน ในพื้นที่กสิกรรม คลอง ชป.๑ข.๑ข.๑ข. หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลทุ่งคลี

ราคากลางโครงการขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำและส่วนที่ตื้นเขิน ในพื้นที่กสิกรรม คลอง ชป.๑ข.๑ข.๑ข. หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลทุ่งคลี

Share on Line
Share on Pinterest