เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกเฉพาะกิจ หมายเลขทะเบียน 83-7814 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกเฉพาะกิจ หมายเลขทะเบียน 83-7814 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest