เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้านสติ๊กเกอร์ ขนาด 123 x 123 ซม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้านสติ๊กเกอร์ ขนาด 123 x 123 ซม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest