เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าเล่มสันกระดูกงู จำนวน 6 เล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าเล่มสันกระดูกงู จำนวน 6 เล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest