เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันเด็กอนุบาลก่อนวัยเรียน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันเด็กอนุบาลก่อนวัยเรียน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest