เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 7

1.สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.4,ปร.5)

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

Share on Line
Share on Pinterest