เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อถังน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อถังน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร

Share on Line
Share on Pinterest