เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการปรับปรุงลานจอดรถด้านข้างห้องประชุม สนง.เทศบาลตำบลทุ่งคลี

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.4,ปร.5)

Share on Line
Share on Pinterest