เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการก่อสร้างแผนกั้นลานกีฬา (ตะแกงเหล็ก) หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคลี

1.สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.4,ปร.5)

Share on Line
Share on Pinterest