เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 8

1.สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.4,ปร.5)

Share on Line
Share on Pinterest