เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการกำจัดวัชพืชสิ่งกีดชวางทางน้ำ 1 ขวา 1 ขวา

1.สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.4,ปร.5)

2.ข้อมูลเปรียบเทียบราคา

Share on Line
Share on Pinterest