เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคลี

1.แบบสรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง (ปร.4,ปร.5)

2.ข้อมูลเปรียบเทียบราคาครุภัณฑ์ 

Share on Line
Share on Pinterest