เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลทุ่งคลี หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 8

1.สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.4,ปร.5)

Share on Line
Share on Pinterest