เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการวัชพืชกีดขวางทางน้ำคลองส่งน้ำหนองแห้ว หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งคลี

1.สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.4,ปร.5)

Share on Line
Share on Pinterest