เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการกำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำคูส่งน้ำสายหนองแฉลบ-หนองปลาไหลมัน หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคลี

1.สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.4,ปร.5)

Share on Line
Share on Pinterest