เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการกำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำคลองส่งน้ำ 8 ขวา 1 ขวา หมู่ที่ 1,5,3 ตำบลทุ่งคลี

1.สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.4, ปร.5)

Share on Line
Share on Pinterest