เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคลี

1.สรุปผลประมาณราคากลางก่อสร้าง

2.แบบแปลน

Share on Line
Share on Pinterest