เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการวางระบบส่ง-ระบายน้ำสระน้ำโครงการพระราชดำริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านขุยโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งคลี

1.แบบสรุปราคากลางวางระบบส่ง-ระบายน้ำ สระน้ำโครงการพระราชดำริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามสภาพความเดือดร้อนของเกษตรกร

2.แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานวางระบบส่ง-ระบายน้ำโครงการพระราชดำริตามหลักเศรฐกิจพอเพียงตามสภาพความเดือดร้อนของเกษตรกร

3.หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

4.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

Share on Line
Share on Pinterest