เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประชุมหารือ เรื่องการจัดตั้งศูนย์พักรอสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประชุมหารือ เรื่องการจัดตั้งศูนย์พักรอสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลทุ่งคลี นำโดย นายสำเริง ผลโภชน์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และจนท.รพ.สต.ทุ่งคลี-คูเมืองทั้ง 2 แห่งได้ประชุมหารือ เรื่องการจัดตั้งศูนย์พักรอสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ประสงค์มารักษาตัวที่ภูมิลำเนา และรอส่งต่อเข้ารับการรักษาต่อไป
Share on Line
Share on Pinterest