เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลทุ่งคลี

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลทุ่งคลี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายสำเริง ผลโภชน์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคลี ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ⛈เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 จำนวน 4 หลังคาเรือน ประกอบด้วยหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5  และหมู่ที่ 7 ????

Share on Line
Share on Pinterest