เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายสำเริง  ผลโภชน์ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งคลี ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายพีรพงษ์ ธัญญเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคลี และประธาน อสม. เป็นผู้แทนในการรับมอบ

 

Share on Line
Share on Pinterest