เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลทุ่งคลี

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลทุ่งคลี

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายสำเริง ผลโภชน์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคลี ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 หมู่ที่ 4 จำนวน 1 หลังคาเรือน และจากเหตุวาตภัย ⛈เมื่อวันที่ 25 - 26 เมษายน 2564 จำนวน 9 หลังคาเรือน ประกอบด้วยหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 รวมจำนวน 10 หลังคาเรือน????

Share on Line
Share on Pinterest