เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ กู้วิกฤต COVID-19

โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ กู้วิกฤต COVID-19

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลทุ่งคลีจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ กู้วิกฤต COVID-19 

Share on Line
Share on Pinterest