เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย

มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย

นายสำเริง ผลโภชน์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคลี เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่ตำบลทุ่งคลี จำนวน 9 ชุด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งคลี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล และแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมถวายความเคารพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการรับมอบถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้ สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคน และต่างซาบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

Share on Line
Share on Pinterest