เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งคลี สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งคลี สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งคลี สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งคลี

Share on Line
Share on Pinterest