เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งคลี ครั้งแรก

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งคลี ครั้งแรก

นายธนนท์  พรรพีภาส นายอำเภอเดิมบางนางบวช ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งคลี ครั้งแรก (7 พฤษภาคม 2564) 

Share on Line
Share on Pinterest