เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ขุดลอกวัชพืชเพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ทางการเกษตรให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 5

Share on Line
Share on Pinterest