เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

นำรถกระเช้าไปตัดต้นไม้โคนทับสายไฟและกีดขวางทางจราจรเนื่องจากฝนตกและมีลมกระโชกแรง ในพื้นที่หมู่ที่ 3

Share on Line
Share on Pinterest