เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

นำรถน้ำไปฉีดถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเรื่องฝุ่นละอองเข้าบ้านพักอาศัย

Share on Line
Share on Pinterest