เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2563

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2563

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งคลี 


Share on Line
Share on Pinterest