เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

โครงการจัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ. 2562

 โครงการจัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ. 2562

กองการศึกษา เทศบาลตำบลททุ่งคลี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและส้รางความสมดุลให้ระบบนิเวศน์ในพื้นที่ตำบลทุ่งคลี วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562

Share on Line
Share on Pinterest