เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งคลี นำโดย นายมานัด  แสงสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคลีได้จัดโครงการจัดกิจกรรมเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยได้กำหนดให้มีกิจกรรมหล่อเทียนและการถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งคลี จำนวน 6 วัด นอกจากนั้นแล้วยังได้นิมนต์พระภิกษุ จำนวน  25 รูป เพื่อมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งคลีในเขตเทศบาลตำบลทุ่งคลี

Share on Line
Share on Pinterest