เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมานัด แสงสว่าง นายกเทศบาลตำบลทุ่งคลี พร้อมด้วยสมาชิกสภา,พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลทุ่งคลี ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล

 

Share on Line
Share on Pinterest