เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

การประชุมแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำทางการเกษตร

การประชุมแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำทางการเกษตร

นายมานัด แสงสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคลี ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ได้ประชุมชี้แจงร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชน ที่มีพื้นที่ทำการเกษตรในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคลี และเกษตรกรตำบลโคกช้าง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำทางการเกษตร ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคลี

Share on Line
Share on Pinterest