เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและถวายเครื่องสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและถวายเครื่องสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายมานัด แสงสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคลี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมกับอำเภอเดิมบางนางบวช ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและถวายเครื่องสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Share on Line
Share on Pinterest