เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561

Share on Line
Share on Pinterest