เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ร่วมลงชื่อคำสัตย์ปฏิญาณของหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงต้นแบบ หมู่ที่ ๗

ร่วมลงชื่อคำสัตย์ปฏิญาณของหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงต้นแบบ หมู่ที่ ๗

ร่วมลงชื่อคำสัตย์ปฏิญาณของหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงต้นแบบ หมู่ที่ ๗ ตำบลบทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง  โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

Share on Line
Share on Pinterest