เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ  สขร.1  ประจำเดือน  มิถุนายน  2564

Share on Line
Share on Pinterest