เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทำเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลทุ่งคลี

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทำเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลทุ่งคลี

Share on Line
Share on Pinterest