เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

**ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เรื่อง หยุดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (on site)

**ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เรื่อง หยุดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (on site)

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี จึงขอประกาศหยุดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (on site) และจะดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand ตั้งแต่วันที่ 14 – 30 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)   

Share on Line
Share on Pinterest