เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

**ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เรื่อง ขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

**ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เรื่อง ขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี ขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิม 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแรพ่ระบาดของโรคโควิด19

Share on Line
Share on Pinterest